Girdi yapan admin

KRİPTO VARLIKLAR İLE ÖDEME YASAĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KRİPTO PARA İLE ÖDEME YAPILMASINI YASAKLAYAN DÜZENLEMEYİ BUGÜN YAYINLADI: KRİPTO PARALAR İLE ÖDEME YAPILMASINI YASAKLAYAN YÖNETMELİK, 30 NİSAN’DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından getirilen “Ödemelerde Kripto Paraların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) bugün (16 Nisan 2021) Resmi Gazete’de yayınlandı. Toplamda altı maddeden oluşan yönetmelik esas olarak (i) ödemelerde kripto […]

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMA TEBLİĞİ

3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği III-35/A.1” (“Tebliğ”) uyarınca girişim şirketleri ve girişimcilerin kitle fonlama yolu ile yatırımcılardan fon toplaması artık ülkemizde de mümkün kılınmıştır. Kitle fonlama için gerekli usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından bahsi geçen tebliğ ile düzenleme altına alınmıştır. İşbu yazı […]

1 MAYIS’TAN İTİBAREN, BANKALARIN DİJİTAL ORTAMDA MÜŞTERİ KABUL EDEBİLMELERİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİ İLE SÖZLEŞME YAPABİLMELERİ MÜMKÜN OLACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, bankalar artık dijital ortamda müşteri kabul edebilecek ve elektronik ortamda müşteri ile sözleşme yapabilecektir. 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik bankalara, uzaktan kimlik tespiti […]

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BİR ADIM DAHA: “YEŞİL HİDROJEN”

“Hydrogen is an odorless colorless gas which, given enough time, turns into people” ― Edward R. Harrison 1.GİRİŞ Hidrojenin evrenin temel yapı taşı olduğuna dair gerçeklik, Britanyalı kozmolog ve gökbilimci Edward Harrison’ın bu sözlerinden daha iyi anlatılamazdı belki de. Fiziksel yapısına bakıldığında hidrojen renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız ve oldukça yanıcı bir gazdır. Periyodik tablodaki […]

AB ile Veri Alışverişinde Bulunan Türk Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Yeni Sözleşmesel Hükümler Yolda

Avrupa Birliği Komisyonu güvenli veri transferini kolaylaştırmak adına bir daha adım atarak AB dışı ülkelere gerçekleştirilen veri aktarımında koruma amaçlı başvurulan Standart Sözleşmesel Hükümler (“SSH”) (Standard Contractual Clauses) hakkında yeni bir taslak çalışması sundu. Yeni taslak, mevcut düzenlemenin ötesine geçerek daha detaylı ve uzun hükümler ve yükümlülükler öngörmekte, ayrıca veri aktaran ve veri alıcısı arasındaki […]

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgelerinin Durumu

Günümüzde yaşanan enerji dönüşümü, büyük enerji tüketicilerinin enerji dönüşümünde yer almak için yeni iş modellerini araştırmasına ve bunları kendi ihtiyaçları için kullanmalarına yol açmıştır.  Enerji dönüşümünün hızlandırılmasında önemli yerleri olan kurumsal tüketiciler, kendilerinden beklenen karbon salımının azaltılması hedeflerini gerçekleştirmek için gönüllü olarak yenilenebilir enerji tedarikine yönelmişlerdir[1].  Enerji sektör oyuncuları bu ihtiyaçlara karşılık dünyada birçok ülkede […]

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılmasının Tercih Edilme Sebebi: Coğrafi uzaklık, bu uzaklıkta genel kurula ulaşım, konaklama için yapılan masraflar ve bu masrafların karşılığının alınamayacağının düşünülmesi gibi nedenler, pay sahiplerinin genel kurullara katılımına engel olup, elektronik genel kurul bu bakımdan mesafeleri ortadan kaldırarak pay sahiplerin yönetime katılımda bulunmalarını sağlamaktadır. Genel kurul kararlarının bütün pay sahiplerinin menfaatleri […]

COVID 19 ÖNLEMLERİ – CUMHURBAŞKANI KARARI

COVID 19 ÖNLEMLERİ – CUMHURBAŞKANI KARARI 22 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de COVID 19 salgınına karşı Cumhurbaşkanı Kararı ile önlemler alınmış ve yürürlüğe girmiştir. Karar tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar tüm nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmuştur. Buna göre 30 Nisan 2020’ye kadar yeni icra ve iflas […]

YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK ANLAŞMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ- I

Haziran 2020 YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK ANLAŞMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ- I Giriş Küresel iklim değişikliklerinin ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu enerji dönüşümü, büyük enerji tüketicilerinin enerji dönüşümünde yer almak için yeni iş modellerini araştırmasına ve bunları kendi ihtiyaçları için kullanmalarına yol açmıştır.  Enerji dönüşümün hızlandırılmasında önemli yerleri olan kurumsal tüketiciler, kendilerinden beklenen karbon salımının azaltılması […]

Covid-19 ile Mücadele: Akıllı Telefonlara Yüklenen Mobil İz Sürme ve Haritalama Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Açısından Değerlendirilmesi

Covid-19 ile Mücadele: Akıllı Telefonlara Yüklenen Mobil İz Sürme ve Haritalama Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Açısından Değerlendirilmesi Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü salgın hastalık olarak ilan etmesi ardından, Dünya genelinde covid-19 salgını ile mücadele kapsamında her ülke kendi mücadele politikalarını hızla geliştirmekte ve bu yönde önlemleri de gecikmeden almaktadır. Virüs ile mücadele amacıyla başta Uzak Doğu’daki […]