Faaliyet Alanlarımız

Şirketler & Ticaret Hukuku

Müvekkillerimize şirketlerin kurulması, ortaklık sözleşmesi ve ticari akitlerin hazırlanması, söz konusu olduğunda birleşme ve devralma aşamalarında sözleşmelerin hazırlanması, şirketlerin günlük işleyişleri, kurumsal kararların alınması ve gerekli olması halinde tasfiyesine kadar Şirketler Hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki hizmet sağlıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız ihtilaf halinde müvekkillerimizin mahkemeler önünde temsilini de kapsamaktadır.

Büromuz yerli ve yabancı müvekkillerine Türk enerji piyasasında yapacakları muhtemel işlemlerin enerji mevzuatına uygunluğu konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimizin enerji ticareti başta olmak üzere uluslararası enerji piyasaları konusunda bilgi birikimleri mevcuttur. Bu bilgi birikimi ile Büromuz müvekkillerine enerji mevzuatı risk analizi hizmeti vermektedir. Avukatlarımız mevzuata uygunluk dışında enerji ticaretinden, sektör şirketlerinin birleşme ve devralma işlemlerinin takibi, lisanslama ve müvekkillerin ilgili resmi merciler önünde temsili gibi çok geniş bir alanda hukuki hizmet sunmaktadırlar.

Enerji & Doğal Kaynaklar Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Ekibimiz farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerinin birleşme ve satın alma süreçlerinde müvekkillerini temsil etmiştir. Büromuz bir çok sektörde ilgili sektörden kaynaklanabilecek hukuki risklerin analizi ve yönetimi konusunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Müvekkillerimize hukuki durum analizinden başlayarak, işlem belgelerinin hazırlanması ve işlemin hukuki olarak tamamlanmasına kadar geçen her aşamada danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büromuz birleşme ve devralma işlemlerinde hem alıcı hem de hedef şirket danışmanı olarak hizmet vermiştir.

Büromuz yeniden yapılandırma ve tasfiyeye ilişkin her türlü konuda, müvekkillerine seçeneklerin değerlendirmesi korunması konusunda hukuki hizmet sunmaktadır.

Uyuşmazlık Çözümü

Yeniden Yapılandırma/Tasfiye

Büromuz ticaret hukuku, idare hukuku, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar gibi uyuşmazlıkların öngörülmesi veya mahkemeler önünde sonuçlandırılmasında yoğun deneyim ve hukuki bilgiye sahiptir. Büromuz avukatları çok çeşitli sektörlerden müvekkilleri mahkeme önünde temsil etmektedir. Büromuz müvekkillerine yabancı mahkemelerden almış oldukları mahkeme kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi konusunda da hukuki hizmet vermektedir.

Türk sermaye piyasalarının kompleks yapısı nedeniyle sermaye hem mevzuata uygunluk hem de işlem yapılanması aşamasında daha fazla inceleme ve özen gerektirmektedir. Sermaye piyasalarında tecrübeli ekibimiz yerli ve yabancı müvekkillerimize bu alanda hukuki hizmet vermektedir.

Sermaye Piyasası Hukuku

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim & Sürdürülebilirlik (ESG & Sustainability)

Sürdürülebilirlik talebi iş dünyasında arttıkça yatırıcımlar, finansörler ve diğer şirket paydaşları şirketlerden çevresel, sosyal ve kurumsal etkilerini analiz etmelerini ve bu etkilerin yönetişimi için yol haritaları oluşturmalarını beklemektedirler. Yenilenebilir enerji sektöründe verdiğimiz hizmet ile bu alandaki tecrübelerimizi sürdürülebilirlik alanında da kullanmakta ve müvekillerimize ESG analizi yapmaları ve yol haritası oluşturmaları konusunda hukuki hizmet sağlamaktayız.