Hakkımızda

EGE Avukatlık Bürosu

EGE Avukatlık Bürosu değişik sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine ihtiyaçları doğrultusunda Ortak Avukat seviyesinde hukuki hizmet sunmaktadır. Ekibimizde İngilizce ve Almanca’ya hakim takım arkadaşları bulunmaktadır. Yurt dışında çalışma deneyimi bulunan avukatlarımız müvekkillerimize uluslararası standartlarda yerel hukuki hizmet sunar. Ekibimiz birleşme ve devralmalar, şirketler hukuku, uyuşmazlık çözümü, gayrimenkul hukuku, enerji ve altyapı, ve sermaye piyasası hukuku dahil olmak üzere hukukun birçok alanında hizmet vermektedir.

Özlem Ege Polat

Yönetici Ortak

EGE’nin Kurucu Ortağı Özlem Ege Polat, Enerji ve Şirketler Hukuku alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. Uluslararası ve ulusal enerji şirketleri ile yatırımcılarına danışmanlık yapmaya odaklanan bir kariyeri olan Özlem EGE, enerji mevzuatının getirdiği karmaşık hukuki sorunları çözmek konusunda uzmandır.

Kendisinin tecrübesi, enerji ticaret anlaşmaları gibi hukuki belgelerin hazırlanması ve müzakeresi ile karmaşık lisanslama prosedürlerinin yönetimi ve mahkemeler ile idari kurumlar önünde müvekkillerinin temsilini kapsar.

Özlem EGE, kariyeri boyunca enerji sektörü işlemlerinde birçok yerel ve çok uluslu müvekkili temsil etmiştir. Kapsamlı yaklaşımı ile, enerji sektörünün ötesine uzanarak çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine stratejik rehberlik sağlamayı amaçlar.Birleşme ve Devralma, Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkille işlemlerin her aşamasında danışmanlık hizmeti sunmuştur.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan Özlem, 2011’de Köln Üniversitesi’nden LLM derecesini “Türkiye’de Enerji Borsasının Kurulması: Bir Model olarak EEX” başlıklı bitirme teziyle almıştır.

Faaliyet Alanları:

 • Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku,
 • Birleşme ve Devralmalar,
 • Tahkim
 • ESG & Sürdürülebilirlik
 • Uyuşmazlık Çözümü

Üyelikler
Istanbul Barosu, 2008

Eğitim

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans Derecesi, 2007
 • Humboldt Universitaet zu Berlin, Hukuk Fakültesi, 2004 – 2005
 • Köln Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı, 2011

Diller
İngilizce, Almanca, Türkçe

Şölen CERAN

2021 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Şölen, şu anda tam burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi nezdinde Ekonomi Hukuku alanında tam burslu olarak yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

Şölen, özellikle birleşme ve devralma işlemlerine odaklanmış olup yerli ve çok uluslu müvekkillere ticaret ve şirketler hukuku alanlarında danışmanlık yapmaktadır.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere hukuki destek sağlamanın yanı sıra, ÇSY (Çevre, Sosyal ve Yönetişim) konularına uyum sağlama konusunda da müvekkillere yardımcı olmaktadır.

Faaliyet Alanları:

 • Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku,
 • Birleşme ve Devralmalar,
 • ESG & Sürdürülebilirlik
 • Uyuşmazlık Çözümü

Üyelikler
Istanbul Barosu, 2023

Eğitim

 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans Derecesi, 2021
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı, Devam Etmekte

Diller
İngilizce, Almanca, Türkçe

Mehmet Furkan ÇAKI

Furkan, lisans eğitimini 2022 yılı itibarıyla Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış olup, şu anda aynı kurumda yüksek lisans eğitimini devam ettirmektedir.  Furkan, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile elektrikli şarj ağı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin enerji esaslı sözleşmelerin müzakerelerinin yürütülmesi ile söz konusu şirketlere akdi ve düzenleyici yönlerden danışmanlık verilmesine odaklanmaktadır.

Bununla birlikte Furkan, enerji santrallerinin mevzuatsal uyumluluk ve operasyonel verimliliği sağlaması için şirketlere günlük hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede Furkan’ın Müvekkillerinin resmi/idari kurumlar ile yaşadığı anlaşmazlıklarda onları temsil etme ve savunma konusunda da tecrübesi bulunmaktadır.

Faaliyet Alanları:

 • Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku,
 • Birleşme ve Devralmalar,
 • Uyuşmazlık Çözümü
 • İcra ve İflas Hukuku

Üyelikler
Istanbul Barosu, 2023

Eğitim

 • Türk Alman Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans Derecesi, 2022
 • Türk Alman Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans Derecesi, Devam Etmekte

Diller
İngilizce, Almanca, Türkçe