COVID 19 ÖNLEMLERİ – CUMHURBAŞKANI KARARI

COVID 19 ÖNLEMLERİ – CUMHURBAŞKANI KARARI

22 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de COVID 19 salgınına karşı Cumhurbaşkanı Kararı ile önlemler alınmış ve yürürlüğe girmiştir.

Karar tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar tüm nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmuştur. Buna göre 30 Nisan 2020’ye kadar yeni icra ve iflas takip talepleri alınmayacak ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmeyecektir.