,

Elektrik Piyasasında Güncel Gelişmeler – Aralık 2020

Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Kanun değişikliği ile getirilen ana yenilikler şöyle:

– 30/06/2021 tarihinden sonra devreye girecek santraller için YEKDEM bedellerinin Türk Lirası olarak uygulanacağı belirtilmiş, bu konudaki usul ve esaslarının çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

– Lisanssız elektrik üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler için 10 yıllık YEKDEM sürenin bitiminden itibaren TL krş/kWh cinsinden kendi abone grubuna ait tek zamanlı aktif enerji bedelini geçmemek üzere uygulanacak fiyat için de uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir. 

– Lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere, lisans süreleri boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının (PTF) yüzde on beşinin YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenmesi koşuluyla lisanslı üretim faaliyetine geçilmesi seçeneği tanınmıştır.