,

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İŞLEMLERİNE KARŞI HUKUKİ YOLLAR NELERDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İşlemlerine Karşı Hukuki Yollar Nelerdir?

Kanuni bir tanımı olmamakla birlikte idari işlemler, idarenin kamu gücünü kullanarak idarenin tek taraflı[1] irade beyanı ile hukuk düzeninde değişiklik meydana getirdiği işlemler olarak kabul edilir. Tüzük, yönetmelik, genelge, kurul kararları gibi idari işlemler düzenleyici işlemlerdir.

Dolayısıyla bir idari kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlediği yönetmelikler, tebliğler ve kurul kararları düzenleyici idari işlemlerdir. EPDK’nın bu düzenleyici idari işlemlere dayanarak somut olarak bir piyasa katılımcısına işlem uygulaması ise (örneğin idari ceza, bir şeyin yapılması veya yapılmaması hakkında karar gibi) birel idari işlemlerdir.

Düzenleyici veya birel idari işlemler nedeniyle menfaatleri ihlal edilmiş veya somut hak ihlaline uğramış kişiler idari dava ile bu işlemlerin iptalini ve/veya yürütmesinin durdurulmasını ve zararlarının tazminini isteyebileceklerdir.

İlgililer tarafından bir idari işlemin iptali için idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması yazılı olarak üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenmelidir.

İlgili idareye yapılan başvuruların kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde, (i) red kararının tebliğini izleyen günden itibaren; veya (ii) istek hakkında 60 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesi durumunda[2] ise bu sürenin bittiği tarihten itibaren (özel kanunlarda ayrı süre gösterilmesi hali saklı kalmak kaydıyla) 60 gün içinde idari dava açılabilir[3].

Yukarıda da belirtildiği üzere düzenleyici işlemlere karşı idare mahkemelerinde açılacak dava düzenleyici işlemin ilanını izleyen günden itibaren altmış gündür. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem (birel işlem) yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Ayrıca düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz. Şöyle ki; EPDK’nın yürüttüğü bir kurul kararının iptali için açılan bir idari dava neticesinde kararın iptal edilmemiş olması, bu karara dayanılarak yapılan birel idari işlemin iptaline engel değildir.

Birel işlemin iptali için açılan dava sonucu sadece idari işlemin uygulandığı kişiyi etkilerken bir düzenleyici işlemin iptali, sadece iptal davası açan için değil, bu işlemden etkilenen herkes için sonuç doğuracaktır.

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için: info@ege-law.com

 

[1] İdarenin taraf olduğu sözleşmeler gibi iki taraflı idari işlemler de mevcuttur ancak bu tür işlemler bu yazının konusu değildir.

[2] İdarenin bir talebe 60 gün içinde cevap vermemesi halinde bu durum zımni red sayılacak ve 60 günlük sürenin bitmesini müteakip 60 gün içinde idari dava açılması gerekecektir.

[3] İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir