,

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA TANINMIŞ AYRICALIKLAR

Yeni Yönetmelik kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına tanınmış ayrıcalıklar nelerdir?

Yönetmeliğe göre güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilecektir. Yönetmelik arazi üstü güneş enerjisi santral uygulamalarının lisanssız şekilde yapılabilmesini sonlandırmıştır.

Ancak 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, kamu kurum ve kuruluşlarını bu kısıttan istisna tutmuştur. Ayrıca, üretim ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın, birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere, tüketim tesis(ler)inin bağlantı anlaşmalarındaki sözleşme gücü toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, üretilen ihtiyaç fazlası elektriğine kendi abone gruplarına ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli ile görevli tedarik şirketi tarafından on yıl süreyle satın alınacaktır.

Belediyeler, Anayasa’nın 127. maddesi gereğince “mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması” amacıyla kurulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla belediyeler şirket veya işletme kurabilmektedirler (belediye iktisadi teşebbüsü – BİT).

Belediyelerin kamu tüzel kişiliği ile elektrik üretmek istemeleri halinde kamu kurum ve kuruluşları tanımına girecekleri açık olmakla birlikte, BİT’lerin Yönetmelik kapsamında elektrik üretirken veya tüketirken kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan ayrıcalıklardan yararlanıp yararlanamayacakları tartışma konusudur.

Bu konu başka bir yazıda ayrıntılı olarak incelenecektir.