Yüzer (Floating) Enerji Santralleri

Türkçeye yüzer olarak çevrilmiş “Floating” kavramı, karadan bağımsız olacak şekilde su  üzerinde yüzmeyi ifade etmektedir. Su üstleri, son zamanlarda enerji santralleri için de çekici  hale gelmeye başlamıştır. Su üstü…

ŞİRKETLERE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

Giriş  Hızla gelişen teknoloji ve internetin elvermesi ile üretim, taşıma ve hizmet ağları, dünyayı sarmış ve  dünya, tacirler için ortak pazara dönüşmüştür. Bunun doğal bir sonucu olarak ticaret hayatına dair …

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi

Fosil yakıtlı araçların yanı sıra elektrikli araçların kullanımının artmasıyla elektrikli araç şarj istasyonlarına ilgi ve yatırımlar artmaya başladı. Hukuki bir düzenleme ihtiyacı doğan bu alanda yeni yasal düzenlemeler…

ÇEVRE HUKUKU VE İNSAN HAKLARI

1.Giriş Yaşadığımız dünyada doğaya en aktif şekilde müdahale eden canlı türü olarak insan, çevrenin hem temelini oluştururken hem de ona en çok zarar veren konumdadır. Bu müdahalenin doğaya verdiği zararı en az indirmek…

ANONİM ŞİRKETLERDE AZLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI

I. GİRİŞ Anonim şirketlerde genel olarak çoğunluk ilkesi vardır, bu sebeple Genel Kurul’da karar alınabilmesi için şirket sermayesinde sahip olunan pay, Yönetim Kurulu’nda ise kişi sayısı dikkate alınarak karar alınır.…

ANONİM ŞİRKET BÖLÜNMESİ

Bölünme, genel kullanımı ile bir bütünün en az iki parça olacak şekilde parçalara ayrılması olarak ifade edilir. Hukuk literatüründe bölünmenin çok farklı tanımları bulunmakla birlikte genel olarak bölünme, bir şirketin…

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

29 Temmuz 2022 tarihinde 31907 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği yayımlanmıştır. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan iklim krizi ile mücadele ve yeşil çevre, sıfır atık çalışmaları kapsamında her geçen…