Girdi yapan egelaw

COVID-19 SALGINI: İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ AÇISINDAN BU SÜREÇTE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

COVID-19 SALGINI: İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ AÇISINDAN BU SÜREÇTE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Giriş Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19’u küresel bir salgın hastalık olarak ilan etmesiyle birlikte tüm Dünya’da ve Türkiye’de ciddi önlemler alınarak salgınla mücadele edilmekte ve ortaya çıkan sorunlar tüm ülkelerde hukuki açıdan acil değerlendirilmelerin yapılmasını gerektirmektedir. Peki tam da bu dönemde, kamu sağlığını ilgilendiren böylesi […]

Koronavirüs (COVID – 19) Salgının İş Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi – I

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGININ İŞ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ – I Giriş Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (“COVID – 19”) salgınının işçi ve işveren yükümlülükleri ile hakları açısından Türk iş hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla bir yazı serisi kaleme alınmıştır.  İlk yazımızda salgın hastalıkların Türk mevzuatındaki yeri ve işverenin alması gereken […]

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGININ İŞ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ – II

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGININ İŞ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ – II Koronavirüs’ün İş Sözleşmelerine Etkisi: 1. İşveren Açısından Koronavirüs Nedeniyle İş Sözleşmesi’nin Feshi: İşçinin Koronavirüs Sebebiyle Sağlık Raporu Alması ve Bu Kapsamda İşverenin Fesih Hakkı: İşçinin koronavirüs hastalığına maruz kalması durumunda iş sözleşmesi sağlık kuruluşlarınca düzenlenen raporlar süresince askıda kalacak olup, bu süreler dâhilinde işveren işçiye karşı […]

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGININ İŞ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ – III

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGININ İŞ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ – II 3.3.      İş Sözleşmesi’nin Feshi Yerine İşveren’in Alabileceği Tedbirler: Ücretsiz İzin Uygulaması: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22’inci Maddesi’nde düzenlenen çalışma koşullarında değişiklik kapsamında işveren işçiye ücretsiz izin teklifinde bulunarak 6  (altı) iş günü içerisinde işçiden yazılı olarak onay alarak ücretsiz izin uygulayabilir. Böyle bir onay alınması halinde […]

,

Enerji Verimliliği III

12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile sektör tarafından uzun süredir beklenen mahsuplaşma konsepti de lisanssız elektrik üretiminde uygulama alanı bulmuş oldu.

,

Enerji Verimliliği – Enerji Performans Sözleşmeleri I

Dünyadaki karbon emisyonu azaltma/nötrleme hedefleri Paris Anlaşması[1] ile hız kazanmıştır.  Ülkeler şehirlerine yapacakları yatırımlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, enerji tasarrufu ve benzeri sürdürülebilir projeler ile karbon emisyonunu azaltarak veya nötrleyerek Paris Anlaşması’nda yer alan 2050 hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar.