Girdi yapan egelaw

Yüzer (Floating) Enerji Santralleri

Türkçeye yüzer olarak çevrilmiş “Floating” kavramı, karadan bağımsız olacak şekilde su  üzerinde yüzmeyi ifade etmektedir. Su üstleri, son zamanlarda enerji santralleri için de çekici  hale gelmeye başlamıştır. Su üstü olarak şekilde rüzgâr, güneş ve dalga enerjisi sistemleri su  üstlerine yerleştirilerek yüzer enerji santralleri meydana getirilmektedir. Kara üstü santralleri  bakımından coğrafi kısıtlar ile kuruluma ilişkin kısıtlar, […]

ŞİRKETLERE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

Giriş  Hızla gelişen teknoloji ve internetin elvermesi ile üretim, taşıma ve hizmet ağları, dünyayı sarmış ve  dünya, tacirler için ortak pazara dönüşmüştür. Bunun doğal bir sonucu olarak ticaret hayatına dair  yerellik unsuru, neredeyse ortadan kalkmış ve ticaret hayatı hiç olmadığı kadar akışkan, seri ve  sınıraşan bir hale bürünmüştür. Bununla birlikte ticari faaliyetleri sınırları aşan, birden […]

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi

Fosil yakıtlı araçların yanı sıra elektrikli araçların kullanımının artmasıyla elektrikli araç şarj istasyonlarına ilgi ve yatırımlar artmaya başladı. Hukuki bir düzenleme ihtiyacı doğan bu alanda yeni yasal düzenlemeler de yapılmaya başlandı. Bu doğrultuda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından düzenlenen Şarj Hizmeti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, elektrikli araçlara elektrik […]

ÇEVRE HUKUKU VE İNSAN HAKLARI

1.Giriş Yaşadığımız dünyada doğaya en aktif şekilde müdahale eden canlı türü olarak insan, çevrenin hem temelini oluştururken hem de ona en çok zarar veren konumdadır. Bu müdahalenin doğaya verdiği zararı en az indirmek ve hatta sıfırlamak için ortaya çıkan hukuk dalı çevre hukukudur. İşte biz de “Yarının doğası bugünden yaratılır” sloganı ile çevre hukukunu sizlere […]

ANONİM ŞİRKETLERDE AZLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI

I. GİRİŞ Anonim şirketlerde genel olarak çoğunluk ilkesi vardır, bu sebeple Genel Kurul’da karar alınabilmesi için şirket sermayesinde sahip olunan pay, Yönetim Kurulu’nda ise kişi sayısı dikkate alınarak karar alınır. Şirket yönetimi ile ilgili kararlar çoğunlukla oy çoğunluğu ile alınacağı için, azınlık durumunda olan pay sahiplerinin haklarının ihlal olabilmesi ve azlık pay sahiplerinin haklarının korunması […]

ANONİM ŞİRKET BÖLÜNMESİ

Bölünme, genel kullanımı ile bir bütünün en az iki parça olacak şekilde parçalara ayrılması olarak ifade edilir. Hukuk literatüründe bölünmenin çok farklı tanımları bulunmakla birlikte genel olarak bölünme, bir şirketin bilançosunda yer alan varlık ve borçların kısmen veya tamamen mevcut ya da yeni kurulacak şirket veya şirketlere devredilmesi olarak tanımlanabilir. Ticaret hukuku açısından bölünme, bir […]

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

29 Temmuz 2022 tarihinde 31907 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği yayımlanmıştır. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan iklim krizi ile mücadele ve yeşil çevre, sıfır atık çalışmaları kapsamında her geçen gün yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Yeşil Kalkınma Hedefleri” kapsamında ihtiyaç duyulan yasal düzenleme değişikliği sebebi ile ÇED […]

KRİPTO VARLIKLAR İLE ÖDEME YASAĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KRİPTO PARA İLE ÖDEME YAPILMASINI YASAKLAYAN DÜZENLEMEYİ BUGÜN YAYINLADI: KRİPTO PARALAR İLE ÖDEME YAPILMASINI YASAKLAYAN YÖNETMELİK, 30 NİSAN’DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından getirilen “Ödemelerde Kripto Paraların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) bugün (16 Nisan 2021) Resmi Gazete’de yayınlandı. Toplamda altı maddeden oluşan yönetmelik esas olarak (i) ödemelerde kripto […]

,

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMA TEBLİĞİ

3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği III-35/A.1” (“Tebliğ”) uyarınca girişim şirketleri ve girişimcilerin kitle fonlama yolu ile yatırımcılardan fon toplaması artık ülkemizde de mümkün kılınmıştır. Kitle fonlama için gerekli usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından bahsi geçen tebliğ ile düzenleme altına alınmıştır. İşbu yazı […]

,

1 MAYIS’TAN İTİBAREN, BANKALARIN DİJİTAL ORTAMDA MÜŞTERİ KABUL EDEBİLMELERİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİ İLE SÖZLEŞME YAPABİLMELERİ MÜMKÜN OLACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, bankalar artık dijital ortamda müşteri kabul edebilecek ve elektronik ortamda müşteri ile sözleşme yapabilecektir. 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik bankalara, uzaktan kimlik tespiti […]