Girdi yapan egelaw

,

1 MAYIS’TAN İTİBAREN, BANKALARIN DİJİTAL ORTAMDA MÜŞTERİ KABUL EDEBİLMELERİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİ İLE SÖZLEŞME YAPABİLMELERİ MÜMKÜN OLACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, bankalar artık dijital ortamda müşteri kabul edebilecek ve elektronik ortamda müşteri ile sözleşme yapabilecektir. 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik bankalara, uzaktan kimlik tespiti […]

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BİR ADIM DAHA: “YEŞİL HİDROJEN”

“Hydrogen is an odorless colorless gas which, given enough time, turns into people” ― Edward R. Harrison 1.GİRİŞ Hidrojenin evrenin temel yapı taşı olduğuna dair gerçeklik, Britanyalı kozmolog ve gökbilimci Edward Harrison’ın bu sözlerinden daha iyi anlatılamazdı belki de. Fiziksel yapısına bakıldığında hidrojen renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız ve oldukça yanıcı bir gazdır. Periyodik tablodaki […]

AB ile Veri Alışverişinde Bulunan Türk Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Yeni Sözleşmesel Hükümler Yolda

Avrupa Birliği Komisyonu güvenli veri transferini kolaylaştırmak adına bir daha adım atarak AB dışı ülkelere gerçekleştirilen veri aktarımında koruma amaçlı başvurulan Standart Sözleşmesel Hükümler (“SSH”) (Standard Contractual Clauses) hakkında yeni bir taslak çalışması sundu. Yeni taslak, mevcut düzenlemenin ötesine geçerek daha detaylı ve uzun hükümler ve yükümlülükler öngörmekte, ayrıca veri aktaran ve veri alıcısı arasındaki […]

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgelerinin Durumu

Günümüzde yaşanan enerji dönüşümü, büyük enerji tüketicilerinin enerji dönüşümünde yer almak için yeni iş modellerini araştırmasına ve bunları kendi ihtiyaçları için kullanmalarına yol açmıştır.  Enerji dönüşümünün hızlandırılmasında önemli yerleri olan kurumsal tüketiciler, kendilerinden beklenen karbon salımının azaltılması hedeflerini gerçekleştirmek için gönüllü olarak yenilenebilir enerji tedarikine yönelmişlerdir[1].  Enerji sektör oyuncuları bu ihtiyaçlara karşılık dünyada birçok ülkede […]

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılmasının Tercih Edilme Sebebi: Coğrafi uzaklık, bu uzaklıkta genel kurula ulaşım, konaklama için yapılan masraflar ve bu masrafların karşılığının alınamayacağının düşünülmesi gibi nedenler, pay sahiplerinin genel kurullara katılımına engel olup, elektronik genel kurul bu bakımdan mesafeleri ortadan kaldırarak pay sahiplerin yönetime katılımda bulunmalarını sağlamaktadır. Genel kurul kararlarının bütün pay sahiplerinin menfaatleri […]

,

SMART CONTRACTS – AKILLI SÖZLEŞMELER, UYGULAMA ALANLARI, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Blokzincir (blockchain) teknolojisinin hukuki, finansal ve teknolojik açıdan pek çok yeni kavramı ve gelişmeyi beraberinde getirdiği ve bu yeniliklerin yakın gelecekte hayatlarımızı şekillendirebileceği bilinen bir gerçektir. Hukuk kurallarının teknolojideki gelişmelere aynı hızda ayak uydurması kolay olmamakla birlikte blokzincir ağı üzerinden çalışan “akıllı sözleşmeler” (smart contracts) de hukuk dünyasında hala şüphe ile karşılanmaktadır. Bu kapsamda sözleşme […]

,

Elektrik Piyasasında Güncel Gelişmeler – Aralık 2020

Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.  Kanun değişikliği ile getirilen ana yenilikler şöyle: – 30/06/2021 tarihinden sonra devreye girecek santraller için YEKDEM bedellerinin Türk Lirası olarak uygulanacağı belirtilmiş, bu konudaki usul ve esaslarının çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir. – Lisanssız elektrik üretim faaliyeti kapsamındaki […]

,

YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK ANLAŞMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ- I

Haziran 2020 YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK ANLAŞMALARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ- I Giriş Küresel iklim değişikliklerinin ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu enerji dönüşümü, büyük enerji tüketicilerinin enerji dönüşümünde yer almak için yeni iş modellerini araştırmasına ve bunları kendi ihtiyaçları için kullanmalarına yol açmıştır.  Enerji dönüşümün hızlandırılmasında önemli yerleri olan kurumsal tüketiciler, kendilerinden beklenen karbon salımının azaltılması […]

COVID 19 ÖNLEMLERİ – CUMHURBAŞKANI KARARI

COVID 19 ÖNLEMLERİ – CUMHURBAŞKANI KARARI 22 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de COVID 19 salgınına karşı Cumhurbaşkanı Kararı ile önlemler alınmış ve yürürlüğe girmiştir. Karar tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar tüm nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmuştur. Buna göre 30 Nisan 2020’ye kadar yeni icra ve iflas […]

Covid-19 ile Mücadele: Akıllı Telefonlara Yüklenen Mobil İz Sürme ve Haritalama Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Açısından Değerlendirilmesi

Covid-19 ile Mücadele: Akıllı Telefonlara Yüklenen Mobil İz Sürme ve Haritalama Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Açısından Değerlendirilmesi Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü salgın hastalık olarak ilan etmesi ardından, Dünya genelinde covid-19 salgını ile mücadele kapsamında her ülke kendi mücadele politikalarını hızla geliştirmekte ve bu yönde önlemleri de gecikmeden almaktadır. Virüs ile mücadele amacıyla başta Uzak Doğu’daki […]